Umowa w copywritingu – co warto wiedzieć?

Sporządzenie umowy przed przystąpieniem do tworzenia treści pozwoli zapobiec ewentualnym nieporozumieniom pomiędzy copywriterem a zleceniodawcą. Zabezpieczenie praw obu stron sprawi, że współpraca przebiegnie bezkonfliktowo i może przynieść owoce w postaci kolejnych zleceń. Sprawdź, co powinna zawierać umowa w copywritingu!

Umowa w copywritingu – o czym warto pamiętać

W umowie zapisać można właściwie wszystko. Podpowiadamy w kilku punktach, o czym pamiętać.

 • Wielkość tekstu – objętość podajemy w zzs. Warto podać zakres tolerancji znaków, przykładowo przy zleceniu na 1000 znaków tolerancja wynosi od 900 do 1100 zzs.
 • Kwota – ustalamy stawkę za zlecenie, może to być za 1000zzs, za projekt lub opłata abonamentowa.
 • Termin – podajemy czas na wykonanie zlecenia. Nie zapomnij podać ile czasu ma klient na zgłoszenie poprawek, np. brak uwag w ciągu 3 dni roboczych skutkuje akceptacją zlecenia.
 • Możliwe poprawki – podanie ilości możliwych poprawek pozwoli na uniknięcie nanoszenia przeciągłych zmian do przygotowanego tekstu.
 • Forma przekazania tekstu – ustalamy, czy tekst będzie bezpośrednio wstawiony na stronę zleceniodawcy, czy przesłany drogą mailową. Warto określić czy tekst przesyłamy całościowo, czy w poszczególnych partiach.
 • Czas obowiązywania umowy – w tej części zawieramy informacje, czy jest to zlecenie jednorazowe, czy współpraca na dłuższy okres. Można określić czas wypowiedzenia umowy.
 • Forma płatności – określamy czy płatność nastąpi na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub na podstawie faktury, czy płatność nastąpi po zaakceptowaniu zlecenia, czy w formie zaliczki.
 • Portfolio – na początku współpracy warto pochylić się nad kwestią wykorzystania stworzonej treści w copywriterskim portfolio oraz użycia nazwy zleceniodawcy, dla którego był napisany.
 • Przeniesienie praw autorskich – wszystko, co tworzy copywriter, podlega ochronie przewidzianej w prawie autorskim.

Copywriter ma prawa:

 • autorskie prawa majątkowe, pozwalają na czerpanie zysków ze stworzonej treści,
 • osobiste prawa majątkowe oznaczają, że copywriter jest autorem danej treści.

Większość zleceniodawców oczekuje przenoszenia na nich autorskich praw majątkowych. Copywriter może udzielić również licencji do korzystania z utworu w określonym czasie, wówczas całość praw majątkowych zostaje przy twórcy tekstu.

Czy umowa w copywritingu powinna zawierać klauzulę poufności?

Tworzenie treści na zlecenie opiera się na informacjach udzielonych przez zleceniodawcę. Może obejmować je tajemnica handlowa lub ujawnienie ich może być niekorzystne dla klienta. Dla satysfakcji zleceniodawcy, jak i wiarygodnego oblicza copywritera warto taką klauzulę umieścić w umowie, określając skutki nieprzestrzegania klauzuli poufności.

Umowa copywriterska a plagiat?

Aby zmniejszyć ryzyko, że klient otrzyma treści skopiowane z innych stron, copywriter powinien w umowie zobowiązać się do przekazywania treści, których jest twórcą.

Podsumowując, ilość aspektów, które powinna zawierać umowa copywriterska może zniechęcić poczatkującego copywritera. Nie taki wilk straszny. Poruszane kwestie mają na celu zabezpieczenie praw obu stron, czyli klienta i copywritera. A przejrzyste określone zasady sprzyjają więc współpracy bez konfliktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *