UX writing – czym jest i jak pisać zgodnie z jego zasadami?

W dzisiejszym świecie obecność w Internecie to jedynie połowa sukcesu. Drugim kluczowym elementem są interakcje z użytkownikami, dlatego pojęcie UX writingu zyskuje coraz większe znaczenie. UX writing to umiejętność tworzenia treści, które pomagają użytkownikowi korzystać z interfejsu. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest UX writing oraz poznamy zasady tworzenia użytecznych tekstów.

UX writing – definicja

UX, czyli User Experience, w polskim tłumaczeniu oznacza dosłownie „Doświadczenie użytkownika” i staje się coraz bardziej pożądane w cyfrowym świecie. Praca UX writera polega na tworzeniu specjalistycznych tekstów, jak i odpowiedniego rozmieszczenia ich na stronie, aby była ona jak najbardziej przejrzysta i użyteczna. Nadrzędnym celem tekstów jest pomoc użytkownikowi w wykonaniu zadania jak np. założenie konta czy wypełnienie formularza na stronie, a następnie przeprowadzenie go krok po kroku przez cały proces.

UX writing odpowiedzialny jest także za microcopy, czyli drobne treści, które pomagają w poruszaniu się po stronie. Wśród takich tekstów wyróżnić można między innymi:

 • Zwroty pojawiające się na przyciskach, paskach menu, formularzach,
 • Treści na przyciskach,
 • Komunikaty o błędach,
 • FAQ,
 • Zapewnienie o wyrażeniu zgody na działania marketingowe,
 • Komunikaty informujące o dostępności czy stanach magazynowych.

UX writing tworzy także te dłuższe treści widoczne na stronie www tzw. macrocopy, do których zaliczamy na przykład artykuły, opisy produktów czy kategorii, wpisy na bloga.

UX Writing i UX Copywriting – czy się różnią?

Przeszukując Internet, można natrafić na strony, które UX writing stosują zamiennie z terminem copywriting – czy więc te dwie definicje są tożsame? Nie. Duża część ekspertów zwraca uwagę, iż pomimo podobnie brzmiącej nazwy te dwa pojęcia mają zdecydowanie różne cele. UX writer ma za zadanie stworzyć stronę, która będzie przyjazna i łatwa w obsłudze dla użytkownika. Z kolei UX Copywriter jest odpowiedzialny za stworzenie takich tekstów, które doprowadzą do sprzedaży produktu, wykupienia dostępu czy skorzystania z danej usługi.

Zasady UX writingu

Wprowadzenie w życie zasad UX writingu zdecydowanie pozytywnie wpłynie na użyteczność, zrozumiałość i przyjazność danej witryny www. Istnieje wiele zasad, które instruują, jak należy tworzyć treści, trzeba jednak pamiętać, że wytyczne mogą się różnić w zależności od kontekstu, branży, specyfiki marki czy indywidualnych potrzeb użytkowników. Dobry UX writer powinien elastycznie podchodzić do swoich projektów i umieć dostosowywać się do różnych sytuacji oraz wyzwań. Spośród wszystkich zasad UX writingu, wymienić należy najważniejsze z nich, czyli:

 1. Skupienie na potrzebach użytkownika
  UX writerzy tworzą teksty dla użytkowników, dlatego ważne jest poznanie grupy docelowej, do której skierowany jest produkt czy usługa. Określenie grupy ułatwi wybór stylu pisania oraz wykorzystywanego języka. Ponadto treść powinna odpowiadać na pytanie „w jaki sposób produkt/usługa będzie pomocny dla użytkownika”.
 2. Pisanie prostym i zrozumiałym językiem
  Niezależnie od grupy docelowej, komunikat zawsze powinien być napisany możliwie najprostszym językiem. Należy unikać skomplikowanych i trudnych pojęć, których dana grupa nie zrozumie.
 3. Zwięzłe podawanie informacji
  W UX writingu nie ma potrzeby, a także miejsca na stosowanie ozdobników i niepotrzebnych określeń. Tutaj liczy się przekaz, który będzie istotny i pomocny dla użytkowników.
 4. Tworzenie czytelnych teksów
  Teksty na stronie powinny być łatwe i przyjemne w odbiorze. Tutaj nie ma miejsca na długie, wielokrotnie złożone zdania. Ponadto struktura tekstu powinna być prosta, dlatego nie wolno zapomnieć o stosowaniu nagłówków, pogrubień czy podziałów na akapity.
 5. Spójność
  Zasada ta oznacza, że treść musi być logiczna i utrzymana w jednym stylu. Tekst powinien być spójny z wizerunkiem marki, a dokładnie z przyjętym przez nią sposobem komunikacji.

Te 5 zasad uważane są za najbardziej uniwersalne, a zarazem najistotniejsze w tworzeniu treści przez UX wrtitera. Należy jednak pamiętać jeszcze o jednej nadrzędnej zasadzie, żeby użytkownicy korzystający z danej strony byli jak najlepiej informowani.

UX writing – podsumowanie

Nie od dziś wiadomo, że słowa mają wielką moc, dlatego ważne, aby pamiętać o tym przy tworzeniu tekstów. Dobrze skomponowane treści, które w jasny i czytelny sposób przeprowadzą użytkownika przez kolejne etapy, to klucz do pozytywnego odbioru danej strony, a tym samym całej firmy.

Autor tekstu: Ewa Janus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *