Czym jest współpraca barterowa? Plusy i minusy barteru

Copywriterze, blogerze lub po prostu usługobiorco! Czy zaproponowano Ci kiedykolwiek współpracę barterową? Może nawet przez chwilę zastanowiłeś się, co to właściwie jest barter i na czym miałoby polegać takie zlecenie? Okazuje się, że jest to jedna z najciekawszych form współpracy, znana od starożytności, niestety nie pozbawiona wad. Nim jednak podejmiesz się współpracy barterowej, warto zastanowić się, czy rzeczywiście jest ona tak rentowna jak się nam wydaje?

Czym jest barter?

Barter, zgodnie z definicją słownika PWN, to: transakcja handlowa polegająca na wymianie jednych towarów na drugie.
A zatem, kiedy zleceniodawca zaproponuje Ci współpracę barterową, oznacza to po prostu, że zamiast honorarium w postaci pieniężnej oferuje jej równowartość wyrażoną ilością i jakością produkowanych przez niego towarów lub usług.

Jak wygląda współpraca barterowa?

Jeśli poważnie rozważasz współpracę barterową ze znaną marką, zacznij od skonstruowania umowy, w której jasno i precyzyjne zostaną ustalone zasady współpracy oraz konsekwencje prawne – w przypadku niewywiązania się jednej ze stron z wyznaczonych jej zobowiązań. Umowa o współpracy barterowej nie posiada „wzorca”, gdyż nie ma regulacji prawnej, dlatego kluczowe jest, aby została spisana szczegółowo i skrupulatnie.

Pamiętaj, że barter jest formą płatności podlegającą opodatkowaniu i obie ze stron są zobowiązane do wystawienia faktury VAT. Jeśli ten etap masz już za sobą, nie pozostaje nic innego jak tylko przystąpić do wywiązania się z umowy, by w zamian otrzymać ustalone wynagrodzenie. Warto wspomnieć, że pod pojęciem współpracy barterowej kryje się również promocja produktów danej marki, ich opiniowanie, recenzowanie. Może zatem zdarzyć się tak, że otrzymasz produkt zanim wykonasz usługę. Jeśli natomiast twoją formą zapłaty ma być inna usługa, warto już na etapie umowy zatroszczyć się o zapis definiujący termin oraz warunki jej realizacji przez zleceniodawcę.

Plusy i minusy współpracy barterowej

Współpraca barterowa jest niezwykle korzystna w przypadku, kiedy zakładasz nową firmę lub posiadasz ograniczony budżet na reklamę i promocję. A może po prostu tniesz koszty? W każdym z tych wariantów barter będzie najkorzystniejszą opcją. Co więcej, często zdarza się, że jeśli zależy nam na dotarciu do szerszej społeczności kanałami takimi jak: YouTube, Instagram czy Facebook, nie zawiera się umowy barterowej, lecz po prostu dokonuje wymiany usług lub usługi za produkt.

Przeczytaj także: Pisanie tekstów – czy to praca dla Ciebie?

Wadą tego typu współpracy jest brak gwarancji rzetelnego wywiązania się z umowy usługobiorcy. Mogą pojawić się pytania: Czy promocja została przeprowadzona w sposób rzetelny i gwarantujący sukces? Czy usługobiorca przystąpił do wykonania zlecenia odpowiedzialnie i z zaangażowaniem, czy może raczej powierzchownie i bez starań? Ryzyko to wpisane jest w umowę barterową. Biorąc jednak pod uwagę sytuację ekonomiczną wielu rozpoczynających młodych blogerów i influencerów, jak również firm, które często mierzą się z problemem redukcji kosztów, można spokojnie założyć, że obie strony są równie zaangażowane, co chętne do współpracy.

Autor tekstu: Claudia Róża Janiszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *